Publications

Essays, Translations

Bálint Gárdos, "Hazlitt and the Common Pursuit," The Hazlitt Review 3 (2010), 55-73.


Bálint Gárdos"The Avoidance of the Sublime in the English Romantic Essay." In: Andrew C. Rouse, Gertrud Szamosi and Gabriella Vöő, eds., CrosSectionsVolume 2: Selected papers in literature and culture from the 9th HUSSE conference. Pécs: Institute of English Studies, Faculty of Humanities, University of Pécs, 2010. 33-45.


William Hazlitt (ford. Gárdos Bálint), Az folyóirat-esszék íróiról. Jelenkor, 20009/12.

Gárdos Bálint, "Charles Lamb és a színházi illúzió", Liget, 2011/14.

Gárdos Bálint, "Politikai esztétika", Liget, 2011/1.


Gárdos Bálint"Alulnézet – Előszó Hazlitt esszéjéhez", Liget, 2010/1.*   *   *   *  *

Books

Confrontations and Interactions

(Click here to download the whole volume)

“…only in time can the moment in the rose-garden, / The moment in the arbour where the rain beat, / The moment in the draughty church at smokefall / Be remembered; involved with past and future. / Only through time time is conquered,” T.S. Eliot says in The Four Quartets. Synthesising the findings of a three-year research programme, overseen by the Department of English Studies at Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest, but reaching out to many universities and other academic institutions both in Hungary and abroad, this volume offers a multi-faceted approach to the processes of cultural memory, very much including processes of omission, marginalisation, and suppression. Methodologically diverse and philologically detailed, these papers propose new avenues into the study of our shared European cultural, literary, and artistic history. With the twentieth century over and ever so ominously not yet over, the critical analysis of these traditions remains imperative in the humanities. Because, as Eliot also says, “A people without history / Is not redeemed from time.”

Edited by Bálint Gárdos, Ágnes Péter, Natália Pikli, Máté Vince.

Contents:


Preface

I. Pathos formulae of memory - the rhetoric of emotional intensity

Alistair Davies: British culture and the memory of the First World War
Katalin G. Kállay: “Memory believes before knowing remembers”
László Munteán: Under the urban skin: Counter-monumental confi gurations of the bombing of Budapest in the Second World War
János Kenyeres: 1956 in cultural memory: The testimony of literature

2. Cultural border-crossings: intertextuality and translation

Elinor Shaffer: Affi nities and antagonisms: The processes of reception
Péter Dávidházi: “Can these bones live?”: “The Waste Land,” Ezekiel and Hungarian Poetry
Gabriella Hartvig: Shandean originality and humour in Ferenc Kölcsey’s “Foreword”
Géza Kállay: A stain of blood as cultural transmission: Lady Macbeth and János Arany’s Goodwife Agnes 
Benedek Péter Tóta: “the cud of memory”: British literature and cultural memory in Seamus Heaney’s poetry
Veronika Ruttkay: In other tongues: “Tam o’ Shanter” and translatability
Éva Péteri: “Older than the rocks”: On Lajos Gulácsy’s Lady Playing on an Ancient Instrument and Dante Gabriel Rossetti’s La Ghirlandata and Lady Lilith

3. Social framework of memory: the ideology of remembering

Ágnes Péter: The Romantic myth of Milton in Hungary: Mór Jókai’s Milton
Géza Maráczi: László Cs. Szabó on Dickens: A case study on a “Western Hungarian” perspective
Zsolt Czigányik: Readers’ responsibility: Literature and censorship in the Kádár era in Hungary
Natália Pikli: Teenagers in focus – classic/popular Shakespeare?: A case study of present-day Hungarian reception

4. Multimedia constructions as sites of remembering: stages, maps, cemeteries

John Drakakis: Acts of memory and forgetting in Shakespeare’s Hamlet
Eglantina Remport: Re-imagining Shakespeare at the beginning of the 20th century: Edward Gordon Craig, Sándor Hevesi, and William Butler Yeats
Máté Vince: ‘The one single story falls to 1956 pieces’: Papp & Térey’s Kazamaták and the memories of the Revolution
Andrea Hübner: The role of medieval maps in the interpretation of the New World
Andrea Velich: The cemetery as a space of remembering and forgetting: The pollution of burial grounds in England and Hungary

5. Psychology, aesthetics and the sociology of memory

Richard Cronin: The ‘history-ful’ and the ‘history-less’: Deep and shallow time in the Regency
Zsolt Komáromy: Memory and the “Pleasures of Imagination”: Problems in eighteenth-century aesthetics demonstrated by Akenside’s poem
Andrea Timár: The poetics and politics of memory in the Romantic period
Veronika Végh: Reinventing Romanticism: Postmodern Byrons
Andrea Kirchknopf: Post-Victorian narratives of the Crystal Palace: The case of Peter Carey’s Oscar and Lucinda.


**  **  **  **


„Hitvány egy emlékezet az olyan, amelyik csak visszafelé működik jegyezte meg a Királynő” Lewis Carroll Alice Tükörországban című meséjében. Az ELTE Anglisztika Tanszékén „A brit irodalom a magyar kulturális emlékezetben” témakörben 2008 szeptembere óta működő kutatócsoport éppen annak a kérdésnek a vizsgálatát végzi, hogyan működik az emlékezés, a kulturális emlékezet egyszerre visszafelé és előre. A jelen kötet egy tervezett sorozat első darabja, amely a kutatóműhelyben a 2009 júniusában tartott konferencián bemutatott eredményeket tartalmazza. A tanulmányok különböző világirodalmi jelenségek kapcsán a múltnak az utókorra gyakorolt hatását, illetve az utókornak az értelmező, kisajátító vagy éppenséggel feledésre ítélő gesztusaiban megjelenő a múlt megkonstruálását célzó tevékenységét vizsgálják. A kötetben találhatók írások az angol, amerikai, dán, német, portugál és orosz irodalom magyarországi befogadásáról (vagy épp be-nem-fogadásáról), az irodalmi kapcsolatokról, párhuzamokról.A kötet szerzői és tartalma:

Pikli Natália: Feleselő szavak és asszonyok: a shrew az angol és magyar kulturális emlékezetben 
Madarász Imre: Alfieri Magyarországon
Maráczi Géza: „A legkitünőbb genre-író”: Dickens hatása az életkép műfajára és a magyar irodalmi újságírás kezdetei 
Mácsok Márta: A walesi bárdok értelmezéséhez 
Péteri Éva: A viktoriánus kulturális örökség Gulácsy Lajos művészetében 
Isztrayné Teplán Ágnes: „Egy ilyen jó európai és kultúrmisszionárius” Magyarországon. Brandes a magyar kulturális emlékezetben 
Farkas Ákos: Fehérek között egy másik európai. Aldous Huxley fogadtatása a két háború közti Magyarországon
Péter Ágnes: Milton a XX. század első felének magyar kulturális emlékezetében
Tóth Réka: Bontakozó titkok: Babits Mihály és az angol-amerikai detektívregény
Frank Tibor: Thomas Mann: Egy európai Magyarországon és az Egyesült Államokban
Gombár Zsófia: Brit irodalom Magyarországon és Portugáliában 1949 és 1974 között 
Hetényi Zsuzsa: „Csonka” Oroszország? Fordítási fehér foltok – ami az orosz prózáról alkotott magyar képből kimaradt 
Paraizs Júlia: „Sándor ezért még hálás lesz nekem a túlvilágon.” A szövegrevízió mint a kulturális emlékezés alakzata Petőfi Shakespeare-fordításának fogadtatástörténetében 
Merényi Annamária: „A temérdek tenger”: Pindarosz, Ungvárnémeti Tóth László és Weöres Sándor 
Palkóné Tabi Katalin: Hamlet újra-, át-, fel-, kifordítva: A klasszikus dráma színházi szövegkezelésének posztmodern paradigmaváltása  

A teljes kötet innen letölthető.
**  **  **  **


An online database based on the data collected by the OTKA Research Project Repertory of English Studies, 1772–1982 coordinated by Gizella Kocztur (between 1982–1991). It is a fully searchable database of primary and secondary books, articles and translations related to British Literature.